What-is-it-like-working-in-IT

HAKKIMIZDA

Çeşitli sektörlerde yer alan şirketlerin muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları departmanlarında çalışmış, 2010 yılından itibaren özellikle Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki vergi ve SGK uygulamaları ile ilgili hizmet vermeye başlamış olan ekibimiz, 2010 yılından günümüze Aras Mali Müşavirlik çatısı altında hizmetlerine devam etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sizlerle gerçekleştirdiğimiz tanışma toplantısının ardından hizmet kapsamımızı sizin ihtiyacınıza göre şekillendiriyoruz. Rutin evrak girişlerinin ve beyanname düzenleme işlemlerinin yanısıra, danışmanlık hizmeti kapsamımızın ayrılmaz bir parçası. Sizinle iletişimde kalıyor, yapacağınız işlemlerin vergi ve sosyal güvenlik boyutları ile ilgili olarak sizi bilgilendiriyoruz. Hayata geçirmek istediğiniz proje ve faaliyetlerin mevzuatlara uyumlu olması için sizi yönlendiriyor ve sizler için daha faydalı olacağını düşündüğümüz alternatif önerilerimizi sunuyoruz.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde, gelir ve kurumlar vergisi istisnası esas olarak bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerine tanınmıştır. Mevzuatta belirtilen kapsam dışındaki satışlar, her ne kadar Ar-Ge faaliyetleri ile yakından ilişkili olsa da vergiden istisna gelir olarak dikkate alınmayacaktır.

Dolayısıyla; Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan şirketinizin muafiyet ve istisnalardan doğru bir şekilde yararlanması ve ilerleyen dönemlerde ceza riskleriyle karşı karşıya kalmaması için, vergi ve bordro hesaplamalarının Teknopark mevzuatına hakim mali müşavirler tarafından yapılması gerekir.

“KDV Kanununun geçici 20/1 inci maddesine göre, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.”

Dolayısıyla; şirketinizin faaliyeti mevzuat kapsamındaki teslim ve hizmetlerden biriyse, KDV istisnasından yararlanabilirsiniz. KDV istisnasından yararlanmak için yapılması gereken başvurular konusunda mali müşavirinizden yönlendirme talep edebilirsiniz.

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge ve Tasarım merkezlerine sağlanan çeşitli teşvikler mevcut. Bunları özetlemek gerekirse; SGK işveren primi desteği, gelir vergisi desteği, damga vergisi desteği, Ar-Ge İndirimi, Temel Bilimler maaş desteği, Gümrük Vergisi muafiyeti ve vergiden muaf hibe olarak tanımlayabiliriz.

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olan şirketinizin muafiyet ve istisnalardan doğru bir şekilde yararlanması ve ilerleyen dönemlerde ceza riskleriyle karşı karşıya kalmaması için, vergi ve bordro hesaplamalarının Ar-Ge ve Tasarım Merkezi mevzuatına hakim mali müşavirler tarafından yapılması gerekir.

HİZMETLERİMİZ

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

YABANCI SERMAYE KURULUŞ İŞLEMLERİ HİZMETLERİ

MUHASEBE PERSONEL DESTEK HİZMETLERİ

RAPORLAMA

BORDRO VE PERSONEL HİZMETLERİ

GENEL MUHASEBE HİZMETLERİ

TTK HAZIRLIK VE DANIŞMANLIĞI

BEYANNAME KONTROL, E-BEYANNAME, E-BİLDİRGE HİZMETLERİ

TEŞVİK HİZMETLERİ

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

Aras olarak sunduğumuz hizmetlere gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.